Wijzigingsplan Kwaalburg 10 Alphen

Door de initiatiefnemer is een wijzigingsplan voor de locatie Kwaalburg 10 in Alphen opgesteld. Bij het wijzigingsplan zitten de verschillende onderzoeken. Het wijzigingsplan houdt de omzetting van de bestemming ‘Agrarisch-Agrarisch bedrijf’ naar ‘Wonen’ in.

Door de initiatiefnemer is een wijzigingsplan voor de locatie Kwaalburg 10 in Alphen opgesteld. Bij het wijzigingsplan zitten de verschillende onderzoeken. Het wijzigingsplan houdt de omzetting van de bestemming ‘Agrarisch-Agrarisch bedrijf’ naar ‘Wonen’ in.

Het vastgestelde wijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen van 19 maart 2020 tot en met  29 april 2020 voor 6 weken ter inzage. U kunt het wijzigingsplan gedurende deze periode tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor in Alphen. Als u gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid moet u een afspraak maken. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Ook kunt u het plan bekijken via onze website www.alphen-chaam.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Ruud Krol, bereikbaar via telefoonnummer 088-3821450.

Tijdens de periode dat het wijzigingsplan ter inzage ligt kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende als:

  • u op tijd een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft, maar aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het wijzigingsplan ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan te hebben ingediend.