Voorontwerp bestemmingsplan Terover 21A-30 in Alphen

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie Terover 21A-30 in Alphen opgesteld. In het bestemmingsplan wordt de agrarische bestemming gewijzigd naar een bedrijfsbestemming. Binnen de bedrijfsbestemming wordt een kleinschalig transportbedrijf mogelijk gemaakt. Door het wijzigen van de bestemming wordt de aanwezige varkenshouderij met het ondergeschikte akkerbouwbedrijf gesaneerd.

Het voorontwerp bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Het voorontwerp bestemmingsplan Terover 21A-30 ligt met ingang van 27 november 2018 tot en met 7 januari 2019 voor een periode van zes weken ter inzage. Uw inspraakreactie moet binnen deze termijn zijn ontvangen. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie kenbaar maken aan het college van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dhr. A. van der Zwaluw, per mail via alexvanderzwaluw@abg.nl of telefonisch via 088-3821453.