Voorontwerp bestemmingsplan Raadhuisstraat 15-19 te Alphen

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie Raadhuisstraat 15-19 in Alphen opgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ook verschillende onderzoeken. Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

U heeft de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Het voorontwerp bestemmingsplan Raadhuisstraat 15-19 te Alphen ligt met ingang van 28 mei 2019 tot en met 8 juli 2019 voor 6 weken ter inzage. Uw inspraakreactie moet binnen deze termijn door ons zijn ontvangen. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie sturen aan het college van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de behandeld ambtenaar de heer Berger, per mail via krijnberger@abg.nl of telefonisch via 088-3821614.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.

Voor geïnteresseerden houdt de initiatiefnemer een inloopavond over het voorontwerp bestemmingsplan op 5 juni 2019 in de Belhamel (Raadhuisstraat 13 in Alphen). Deze bijeenkomst begint om 18:30 uur. U bent van harte welkom.