Voorontwerp bestemmingsplan Markdal

Het bestemmingsplan is in opdracht van de Vereniging en de verschillende initiatiefnemers in het plangebied opgesteld. Het bestemmingsplan is een vervolg op de visie “Perspectief voor het Markdal” waarin de uitgangspunten en de gewenste ontwikkelingen in het Markdal worden beschreven. Het betreft het realiseren van een groot deel van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) in het Markdal. Daarnaast zijn er in het bestemmingsplan een zevental zeer diverse ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 5 september 2017 voor 6 weken ter inzage, tot en met 16 oktober 2017. Uw inspraakreactie moet binnen deze termijn zijn ontvangen. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie kenbaar maken aan het college van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Denise Verhaak, per mail via Deniseverhaak@abg.nlof telefonisch via 14013.

INLOOPAVOND BESTEMMINGSPLAN MARKDAL, ALPHEN-CHAAM

Op donderdag 5 oktober van 16.30 tot 19.30 vindt er een inloopavond plaats ten behoeve van het voorontwerpbestemmingsplan Markdal, voor het gedeelte gelegen in de gemeente Alphen-Chaam. De inloopavond vindt plaats in De Leeuwerik, Sint Jacobsstraat, Galder.

Het bestemmingsplan Markdal is in opdracht van de Vereniging Markdal, duurzaam en Vitaal en verschillende initiatiefnemers in het plangebied, opgesteld. Het bestemmingsplan is een vervolg op de visie “Perspectief voor het Markdal” waarin de uitgangspunten en de gewenste ontwikkelingen in het Markdal worden beschreven. Het betreft het realiseren van een groot deel van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) in het Markdal. Daarnaast zijn er in het bestemmingsplan zeven zeer diverse ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen.

Tijdens de inloop kunt u het bestemmingsplan inzien en vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren. Na deze avond heeft u nog tot en met 16 oktober de gelegenheid om schriftelijk een inspraakreactie in te dienen.

Voor nadere informatie of vragen over de inloopavond of het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Denise Verhaak, per mail via Deniseverhaak@abg.nl  of telefonisch via 14013.

Op www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u meer informatie.