Voorontwerp bestemmingsplan Legstraat 3, Chaam

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Dit voorontwerp bestemmingsplan betreft het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming plus de realisatie van een extra woning op het naastgelegen perceel. Het voorontwerp bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Het voorontwerp bestemmingsplan Legstraat 3 in Chaam ligt met ingang van 19 juli 2018 tot en met 29 augustus 2018 voor 6 weken ter inzage. Uw inspraakreactie moet binnen deze termijn zijn ontvangen. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie kenbaar maken aan het college van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met dhr. A. van der Zwaluw, per mail via alexvanderzwaluw@abg.nl of telefonisch via 088-3821453.