Voorontwerp bestemmingsplan Hof van Gerla

Dit bestemmingsplan zet de bestemming “Bedrijf” om naar een bestemming “Wonen” op de locatie Nieuwstraat 27 te Alphen.

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ook verschillende onderzoeken. Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

U heeft de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Het voorontwerp bestemmingsplan Hof van Gerla ligt van 19 maart 2019 tot en met 29 april 2019 voor 6 weken ter inzage. Uw inspraakreactie moet binnen deze termijn door ons zijn ontvangen. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie sturen aan het college van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de behandeld ambtenaar de heer Gorissen per mail via michielgorissen@abg.nl of telefonisch via 088-3821689

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.