Voorontwerp bestemmingsplan Geersbroekseweg 29a, Ulvenhout AC

Ter plaatse van de Geersbroekseweg 29a in Ulvenhout AC wordt de bedrijfsbestemming omgezet naar een woonbestemming. De bedrijfswoning wordt een burgerwoning en er wordt middels een Ruimte voor Ruimte-titel een nieuwe woning mogelijk gemaakt.

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het voorontwerp-bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Het voorontwerp-bestemmingsplan Geersbroekseweg 29a ligt met ingang van 25 september voor 6 weken ter inzage, tot en met 5 november. Wij moeten uw inspraakreactie binnen deze termijn ontvangen. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie kenbaar maken aan het college van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Ruud Krol, per e-mail via ruudkrol@abg.nl of telefonisch via 088-3821450.