Voorontwerp bestemmingsplan De Ligt IV in Alphen

Door de gemeente is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie De Ligt IV opgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan maakt het mogelijk dat op de gronden van De Ligt IV woningbouw mogelijk wordt gemaakt. Het voorontwerp bestemmingsplan gaat vergezeld met verschillende onderzoeken. Het voorontwerpbestemmingsplan en de onderzoeken kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Het voorontwerp bestemmingsplan De Ligt IV ligt met ingang van 17 oktober 2017 tot en met 27 november 2017 voor een periode van zes weken ter inzage. Uw inspraakreactie moet binnen deze termijn zijn ontvangen. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie kenbaar maken aan het college van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA in Alphen.

Daarnaast houdt de gemeente voor geïnteresseerden een informatieavond over het voorontwerp bestemmingsplan op 24 oktober 2017 in het gemeentehuis in Alphen. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur. Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met dhr. Van der Zwaluw of mevr. M. Korst, per mail via alexvanderzwaluw@abg.nl of telefonisch via 088-3821453.