Voorontwerp bestemmingsplan Ballemanseweg 2a

Het voorontwerp bestemmingsplan Ballemanseweg 2a voorziet in de wijziging van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming, ter plaatse van de Ballemanseweg 2a in Galder.  

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Het voorontwerp bestemmingsplan Ballemanseweg 2a ligt met ingang van 11 december 2018 voor 6 weken ter inzage, tot en met 21 januari 2019. Uw inspraakreactie moet binnen deze termijn zijn ontvangen. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie kenbaar maken aan het college van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Ruud Krol, per mail via Ruudkrol@abg.nl of telefonisch via 088-3821450.