Voorontwerp bestemmingsplan Alphensebaan ong. – Schuttershoefweg 8a in Chaam

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor bovengenoemde locatie opgesteld.

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ook verschillende onderzoeken. Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit voorontwerp bestemmingsplan betreft het saneren van een intensieve veehouderij aan de Schuttershoefweg. De bestemming wordt op deze locatie gewijzigd van ‘agrarische bedrijfsdoeleinden’ naar ‘agrarisch’. Tevens is een landschapselement opgenomen. Op de Alphensebaan ong. worden twee ruimte-voor-ruimte-woningen ontwikkeld. Voor de realisatie van de twee ruimte-voor-ruimte-woningen wordt de bestemming gewijzigd van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’. 

U heeft de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Alphensebaan ong. – Schuttershoefweg 8a’ in Chaam ligt van 1 oktober 2019 tot en met 11 november 2019 voor een periode van zes weken ter inzage. Uw inspraakreactie moet binnen deze termijn door ons zijn ontvangen. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie sturen aan het college van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen. 

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de behandeld ambtenaar de heer T. de Kousemaeker, per mail via tomdekousemaeker@abg.nl of telefonisch via 088-3821392. 

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.