Vastgesteld wijzigingsplan ‘Van Leuvenlaan 6-8-8A’ te Alphen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam heeft in zijn vergadering besloten het wijzigingsplan ‘Van Leuvenlaan 6-8-8A’ ongewijzigd vast te stellen.

Het wijzigingsplan maakt maximaal drie reguliere woningen mogelijk in het bestaande pand op de adressen Van Leuvenlaan 6, 8 en 8A in Alphen. Het vastgestelde wijzigingsplan en bijbehorende documenten ligt met ingang van 26 januari 2021 tot en met 9 maart 2021, voor 6 weken ter inzage.

Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende documenten, is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is: NL.IMRO. 1723.WPVanLeuvenlaan-VG01.

Vanwege de huidige Covid-19 beperkingen is het niet mogelijk om het vastgestelde wijzigingsplan fysiek in te zien.

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of omgevingsvergunning;
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of de omgevingsvergunning;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan te hebben ingediend.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.

Indien vragen of opmerkingen heeft over dit plan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, mevrouw Huijskens. Zij is te bereiken via ons algemene nummer 14 013 of per mail: kristiehuijskens@abg.nl.