Vastgesteld wijzigingsplan Schellestraat 9, Alphen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen en Chaam maken bekend dat het wijzigingsplan ‘Schellestraat 9, Alphen’ op 17 maart 2020 gewijzigd is vastgesteld. Het wijzigingsplan betreft het wijzigen van de bestemming van de bestemming van een agrarisch bouwvlak naar een bedrijf, specifiek statische opslag.

Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende documenten ligt met ingang van 24 maart 2020 tot en met 4 mei 2020 voor een periode van zes weken ter inzage. Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende documenten is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl , met als IMRO-nummer NL.IMRO.1723.wpschellestraat9-VG01. In verband met de richtlijnen van het RIVM inzake corona is inzage op het gemeentehuis van Alphen-Chaam aan het Willibrordplein 1 in Alphen tijdelijk niet mogelijk. Het plan is gedurende bovengenoemde periode digitaal te raadplegen via bovengenoemde website en via onze website www.alphen-chaam.nl. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de behandelend medewerker, mevrouw Hilda Schefferlie, bereikbaar via hildaschefferlie@abg.nl of via 088-3821105.

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbende een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA’s-Gravenhage. U kunt de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroepen voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of het besluit om(g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerpexploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het wijzigingsplan ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan te hebben ingediend.