Vastgesteld bestemmingsplan Den Brabander – De Heerebeemd

Aan de zuidwest kant van Chaam werkt de gemeente met ontwikkelaars en de CPO-vereniging Toekomstig wonen in Chaam aan een woningbouwproject. Dit project omvat de plandelen Den Brabander fase 4 en 5 en De Heerebeemd fase 2.

De gemeente heeft voor de totale woningbouwlocatie een bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 14 mei 2020 vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen van 26 mei tot en met 6 juli 2020 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor te Alphen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Ook kunt u het plan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wilt u hier wonen?

De plandelen De Heerebeemd fase 2 en Den Brabander fase 4 en 5 worden deels door ontwikkelaars en deels door de gemeente (en CPO Toekomstig Wonen in Chaam) ontwikkeld (zie bijlage voor tekening plandelen):

  • De Heerebeemd fase 2: 10 woningen (woningtypes nog niet bekend). Informatie over verkoop bij Sjef Martens, per mail via info@martens-chaam.nl of telefonisch via 0161 – 49 2118.
  • Den Brabander fase 4: 21 woningen op gemeentegrond, te ontwikkelen via CPO Toekomstig Wonen in Chaam, u kunt zich nog aanmelden als reservelid. Informatie vindt u hier,of via voorzitter Manuel de Korte, telefonisch bereikbaar via 06-44654121.
  • Den Brabander fase 5: 14 woningen, vrijstaande en twee-onder-een-kap. Informatie over verkoop via: TQ Makelaars, per mail via breda@tqmakelaars.nl of telefonisch via 076-5223928.