Vastgesteld bestemmingsplan ‘Chaamseweg 8A Alphen’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken bekend dat de gemeenteraad op 17 september 2020 het bestemmingsplan ‘Chaamseweg 8A Alphen’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt twee reguliere woningen mogelijk. Het bestaande gebouw, de voormalige gymzaal, wordt gesloopt. Hierbij wijzigen we de bestemming van maatschappelijk naar wonen. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende documenten kunt u digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is: NL.IMRO.1723.BPChaamseweg8a-VS01.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende documenten liggen van 29 september 2020 tot en met 9 november 2020, voor 6 weken ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode ook inzien, tijdens openingstijden, in het gemeentehuis van Alphen-Chaam, Willibrordplein 2, Alphen. Als u gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid moet u een afspraak maken. U kunt online een afspraak maken of door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of te mailen naar info@alphen-chaam.nl.

Tijdens de ter-inzagetermijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende als:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning;
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.