Ontwerpbestemmingsplan Terover 21a-30 te Alphen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam hebben besloten het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Terover 21a-30 te Alphen’ ter inzage te leggen. Dit ontwerpbestemmingsplan betreft de herbestemming van een voormalige varkenshouderij.

Het ontwerp bestemmingsplan Terover 21a-30 te Alphen met bijbehorende documenten, met als IMRO-nummer NL.IMRO.1723.Terover21A30-ON01, kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Terover 21a-30 in Alphen met bijbehorende stukken ligt van 2 oktober 2020 tot en met 12 november 2020, voor 6 weken ter inzage. Wij moeten uw zienswijze binnen deze termijn hebben ontvangen. In de zienswijze moet staan: uw naam, adres, handtekening en de datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam, Postbus 3, 5130 AA Alphen.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor te Alphen. Als u gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid moet u een afspraak te maken. U kunt online een afspraak maken, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of te mailen naar info@alphen-chaam.nl. Voor specifieke vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze moet u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Bart van Strien, bereikbaar via telefoonnummer 088-3821650.