Vastgesteld wijzigingsplan ‘Schellestraat 2 Alphen’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam hebben in hun vergadering besloten het wijzigingsplan ‘Schellestraat 2 Alphen’ ongewijzigd vast te stellen.

Wijzigingsplan

Het wijzigingsplan maakt één reguliere woning mogelijk in het bestaande pand op het adres Schellestraat 2 in Alphen. Hierbij wordt de bestemming gewijzigd van horeca naar wonen.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan en bijbehorende documenten liggen van 15 september 2020 tot en met 26 oktober 2020, voor 6 weken ter inzage.

Plan inzien

Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende documenten kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is: NL.IMRO.1723.WPSchellestraat2-VS01.

U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode ook inzien in het gemeentehuis in Alphen, Willibrordplein 2, tijdens openingstijden.

Als u gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid moet u een afspraak maken. U kunt dit online doen via onze website www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of een mail te sturen naar info@alphen-chaam.nl.

Beroepschrift

Tijdens de 6 weken dat het plan ter inzage ligt kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen.

Belanghebbende

U bent een belanghebbende als:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan;
  • u geen zienswijze ingediend heeft, maar aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.

Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan heeft op grond van de Algemene wet bestuursrecht de juridische status van een beleidsregel en is daarom niet vatbaar voor bezwaar en beroep. De vastgestelde beeldkwaliteitsparagraaf ligt, als onderdeel van het bestemmingsplan Gierlestraat 1-3, Baarle-Nassau, met ingang vanaf 7 juli 2020 tot en met 17 augustus 2020 voor de duur van 6 weken ter inzage.

Aanmelden voor attenderingsservice

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Dit is een e-mailservice. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een bekendmaking is over uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden hiervoor.