Ontwerp wijzigingsplan Kloosterstraat 19 in Chaam

Door initiatiefnemer is een wijzigingsplan opgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘bedrijf’ naar de bestemming ‘wonen’. Het ontwerp wijzigingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het ontwerp wijzigingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen kan een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp wijzigingsplan ligt met ingang van 26 maart 2019 tot en met 6 mei 2019 voor een periode van zes weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk wijzigingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen.

Voor informatie over dit wijzigingsplan kunt u contact opnemen met Dhr. van der Zwaluw, per mail via alexvanderzwaluw@abg.nl of telefonisch via 088-3821453.