Ontwerp bestemmingsplan Wildertstraat 3, Chaam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam hebben besloten het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Wildertstraat 3’ voor iedereen ter inzage te leggen. Met dit ontwerp bestemmingsplan wordt het agrarische bedrijf op de Wildertstraat 3 gesaneerd. Als vervolgfunctie wordt een agrarisch technisch hulpbedrijf met statische opslag mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt er een ruimte-voor-ruimte woning mogelijk gemaakt. Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende documenten, met als IMRO-nummer NL.IMRO.1723.BPWildertstraat3-ON01, kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Wildertstraat 3 ligt van 25 maart 2020 tot en met 11 mei 2020 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam, Postbus 3, 5130 AA te Alphen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Ruud Krol, per mail via Ruudkrol@abg.nl of telefonisch via 088-3821450.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.