Ontwerp bestemmingsplan Schellestraat 22 in Alphen

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Schellestraat 22 in Alphen ligt van 19 oktober 2018 tot en met 29 november 2018 voor zes weken ter inzage. Wij moeten uw zienswijze moet binnen deze termijn hebben ontvangen en deze moet voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA in Alphen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Alex van der Zwaluw per mail via alexvanderzwaluw@abg.nl of telefonisch via 088-3821453.