Bekendmaking Ontwerp bestemmingsplan Nieuwveldweg 2 te Alphen

Door initiatiefnemer is een nieuw bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het bestemmingsplan maakt twee woningen mogelijk. Eén op de locatie waar nu een schuur staat. De andere woning is de voormalige bedrijfswoning. Het ontwerp bestemmingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 14 april 2020 tot en met 25 mei 2020 voor 6 weken ter inzage. Wij moeten uw zienswijze moet binnen deze termijn hebben ontvangen. In uw zienswijze moet in ieder geval uw naam, adres, handtekening en een datum staan. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan of welke ontwerp omgevingsvergunning uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan het college van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA Alphen NB.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.