Ontwerp bestemmingsplan Geersbroekseweg 29a, Ulvenhout AC

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam hebben in haar vergadering besloten het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Geersbroekseweg 29a’ voor eenieder ter inzage te leggen. Dit ontwerp bestemmingsplan betreft de wijziging van de bestemming van de Geersbroekseweg 29a in Ulvenhout AC van ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’. Daarnaast wordt de realisatie van een ruimte-voor-ruimte woning mogelijk gemaakt. Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende documenten, met als IMRO-nummer NL.IMRO.1723.BPGeersbroekswg29a-ON01, is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Geersbroekseweg 29a ligt met ingang van 24 december 2019 tot en met 3 februari 2020 voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Ruud Krol, per mail via Ruudkrol@abg.nl of telefonisch via 088-3821450.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.