Ontwerp bestemmingsplan Chaamseweg - Molenstraat te Alphen

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Chaamseweg - Molenstraat te Alphen ligt met ingang van 28 juli 2020 tot en met 7 september 2020 voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan:

  • de gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam
  • Postbus 3
  • 5130 AA Alphen NB

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met  Berger, per mail via KrijnBerger@abg.nl of telefonisch via 088 3821 614 .

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.