Ontwerp bestemmingsplan ‘Bouwerij 15’

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Dit ontwerp bestemmingsplan betreft het saneren van het ter plaatse gevestigde glastuinbouwbedrijf. De bestemming wordt gewijzigd van ‘agrarisch bedrijf’ naar ‘wonen’. Daarnaast wordt op het naastgelegen perceel een extra woning mogelijk gemaakt. Het ontwerp bestemmingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder kan een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Bouwerij 15 in Galder ligt met ingang van 26 maart 2019 tot en met 6 mei 2019 voor een periode van zes weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dhr. van der Zwaluw, per mail via alexvanderzwaluw@abg.nl of telefonisch via 088-3821453.