Ontwerp bestemmingsplan Ballemanseweg 2a

Dit ontwerp bestemmingsplan betreft de omzetting van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming ter plaatse van de Ballemanseweg 2a in Galder.

Door de initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het ontwerp-bestemmingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het ontwerp-bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Ballemanseweg 2a ligt van 5 maart 2019 tot en met 15 april 2019 voor 6 weken ter inzage. Wij moeten uw zienswijze binnen deze termijn hebben ontvangen. In uw zienswijze moeten uw naam, adres, handtekening en datum staan. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam, Postbus 3, 5130 AA te Alphen

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Ruud Krol, per mail via Ruudkrol@abg.nl of telefonisch via 088-3821450.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.