Coördinatieregeling vastgesteld bestemmingsplan Hofstade 1 te Alphen en omgevingsvergunning Hofstade 1 te Alphen

Realiseren van vier appartementen en een commerciële plint.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken bekend dat de gemeenteraad op 7 februari 2019 het bestemmingsplan Hofstade 1 te Alphen ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Op basis van de gecoördineerde regeling is tegelijk met dit bestemmingsplan ook de omgevingsvergunning vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken bekend dat de gemeenteraad op 7 februari 2019 het bestemmingsplan Hofstade 1 te Alphen ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen van 19 februari 2019 tot en met 1 april 2019 ter inzage. U kunt het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning inzien op het gemeentekantoor te Alphen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Ook kunt u het plan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen dient u een afspraak te maken met de behandelend medewerker, de heer Gorissen, bereikbaar via tel.: 088-3821689.

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of de ontwerpomgevingsvergunning;
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het ontwerp omgevingsvergunning;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.