Coördinatieregeling Ontwerp wijzigingsplan EVZ de Boomkikker en ontwerp omgevingsvergunning EVZ de Boomkikker

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken bekend, dat met ingang van vrijdag 19 februari 2021 tot en met donderdag 1 april 2021 ter visie liggen:

  1. Het ontwerp wijzigingsplan ´EVZ de boomkikker´,
  2. De ontwerp omgevingsvergunning met de activiteiten ´(ver)bouwen van een bouwwerk´ en ´uitvoeren van werk of werkzaamheden´

Dit ontwerp wijzigingsplan betreft het omzetten van de bestemming ´agrarisch met landschapswaarden´ naar de bestemming ´natuur´. De ecologische verbindingszone is gelegen nabij knooppunt Sint Annabosch. De ontwerp omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van de ecologische verbindingszone om het leefgebied van de boomkikker te vergroten.

De gemeenteraad van Alphen-Chaam heeft op 21 juli 2016, gelet op Artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening, besloten de algemene Coördinatieverordening Wro Alphen-Chaam 2016 vast te stellen. Voor het project EVZ de boomkikker is gekozen voor een gecoördineerde afhandeling.

Een ieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp wijzigingsplan EVZ de boomkikker ligt met ingang van 19 februari 2021 tot en met donderdag 1 april 2021 voor een periode van zes weken digitaal ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk wijzigingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen.

Voor informatie over het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met dhr. van der Zwaluw, per mail via alexvanderzwaluw@abg.nl of telefonisch via 088-3821453. Voor informatie over de ontwerp omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met dhr. Pieper, per mail via stefanpieper@abg.nl of telefonisch via 088-3821324.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.

U kunt het plan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.