Bestemmingsplan “Centrum Chaam 2020”

Het bestemmingsplan “Centrum Chaam 2020” voorziet in een wijziging van de vestigingsmogelijkheden van supermarkten aan het plein Brouwerij in Chaam. Op basis van het geldende bestemmingsplan “Centrum Chaam 2016” zijn in Chaam maximaal 2 supermarkten toegestaan, uitsluitend aan de Brouwerij 40 en aan de Brouwerij 94. Op de panden rusten zogenoemde ‘exclusieve supermarktrechten’. In het nieuwe bestemmingsplan “Centrum Chaam 2020” blijft het uitgangspunt gelden dat in Chaam maximaal 2 supermarkten zijn toegestaan. Het bestemmingsplan gaat de mogelijkheid bieden deze supermarkten te vestigen op 3 verschillende locaties, namelijk aan de Brouwerij 40 en Brouwerij 94 (bestaande locaties) en aan de Brouwerij 24-25. Deze panden krijgen zogenoemde ‘voorwaardelijke supermarktmogelijkheden’. Hiermee kiezen we voor een wijze van bestemmen die ook in het oude bestemmingsplan “Kom Chaam 2005” was opgenomen.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen van 20 april 2021 tot en met 31 mei 2021 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor te Alphen. Als u gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid moet u een afspraak maken. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Ook kunt u het plan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen moet u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Tom de Kousemaeker, bereikbaar via tel.: 088-3821000.

Tijdens de ter inzagetermijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om geen ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om geen ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.