Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan regelt waar u mag bouwen en hoe u gronden en gebouwen mag gebruiken binnen de gemeente Alphen-Chaam. Een bestemmingsplan geeft aan waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden en dergelijke zijn toegestaan. Maar ook of u uw woning mag uitbreiden of een berging mag bouwen.

Bestemmingsplan bekijken

Al onze bestemmingsplannen kunt u o.a.vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl, met uitzondering van:

Ontwerpbestemmingsplannen

Voorontwerp bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Afwijkingsbesluit

Partiële herziening

Omgevingsvergunning

Structuurvisie 

Wijzigingsplan