Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan regelt waar u mag bouwen en hoe u gronden en gebouwen mag gebruiken binnen de gemeente Alphen-Chaam. Een bestemmingsplan geeft aan waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden en dergelijke zijn toegestaan. Maar ook bijvoorbeeld of u uw woning mag uitbreiden of een berging mag bouwen.

Wat is het geldende bestemmingsplan op mijn stuk grond?

Alle digitale bestemmingsplannen kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op adres, op naam van een bestemmingsplan en op het ID-nummer (de digitale naam van een bestemmingsplan).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via info@alphen-chaam.nl / of via telefoon: 14 013.

Gelden er nog niet-digitale bestemmingsplannen?

Sinds 2010 is het digitale bestemmingsplan leidend en niet de papieren of Pdf-versie. Er zijn nog een aantal bestemmingsplannen geldig van voor die datum. Die vindt u niet op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Van enkele plannen zijn pdf-versies beschikbaar:

Voor de overige locaties en meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via info@alphen-chaam.nl of via telefoon: 14 013.

Bestemmingsplannen die in procedure zijn

Een bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Voor vaststelling doorloopt een bestemmingsplanprocedure een aantal vaste stappen. Hier onder vindt u de bestemmingsplannen die in procedure zijn:

Voorbereidingsbesluiten

  • Geen voorbereidingsbesluiten in procedure.

Voorontwerp bestemmingsplannen in procedure

Ontwerp bestemmingsplannen in procedure

Vastgestelde bestemmingsplannen (beroepsfase)

Waar vind ik de gemeentelijke structuurvisie?

De gemeente Alphen-Chaam heeft een structuurvisie voor het gehele grondgebied. Deze vindt u hier.