Beroep of bedrijf aan huis

Als u een beroep of bedrijf aan huis wilt starten, moet u om te beginnen bij de gemeente nagaan of dat binnen het bestemmingsplan past. In sommige gevallen is dat geen enkel probleem. In andere gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Omgevingsvergunning

Bij de beslissing of u wel of geen afwijking van het bestemmingsplan krijgt, kijkt het college naar:

  • de ruimtelijke uitwerking die het gebruik heeft, gelet op de aard, omvang en intensiteit
  • de hinder voor het woonmilieu en de invloed op het verkeer
  • de ruimtelijke uitstraling, die moet passen bij de woonfunctie van het pand of perceel
  • de oppervlakte die voor het bedrijf of beroep gebruikt gaat worden.

Heeft u plannen om een bedrijf aan huis te starten? Neem dan voor meer informatie contact op met de gemeente Alphen-Chaam.