Afvalinzameling 2020

De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan ‘afvalinzameling 2020’. Dit plan gaat uit van diftar en een keer per vier weken restafval inzamelen. Goed scheiden loont! Er komt ook een extra service. Het doel is om minder restafval te krijgen door het afval beter te scheiden. De komende jaren moeten we van 227 kg restafval per inwoner per jaar naar 100 kg. Uiteindelijk willen we in 2025 naar maximaal 30 kg restafval per inwoner.

Lees hier meer over Afvalinzameling 2020.