Afvalinzameling 2020

De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan ‘afvalinzameling 2020’. Dit plan gaat uit van diftar en een keer per vier weken restafval inzamelen. Goed scheiden loont! Daarnaast breiden we onze service uit. Het doel is om minder restafval te krijgen door het afval beter te scheiden. De komende jaren moeten we van 227 kg restafval per inwoner per jaar naar 100 kg. Uiteindelijk willen we in 2025 naar maximaal 30 kg restafval per inwoner.  

Van afval naar grondstof

Wethouder Frank van Raak: “Ik ben blij dat we mede dankzij de inbreng van inwoners tot het nieuwe plan voor afvalinzameling zijn gekomen. Nu verdwijnt veel herbruikbaar afval in de restcontainer. Door beter te scheiden kunnen we uit het afval grondstoffen halen. Van deze grondstoffen maken we weer nieuwe producten. Dat is beter voor het milieu. Van afval naar grondstof! Dit past ook prima bij ons als Cittaslow-gemeente waar belangrijke pijlers milieu en leefomgeving zijn."

Wat gaat er veranderen?

We hebben gekozen voor diftar: goed scheiden loont. U betaalt een vastrecht en daarna per keer dat u de restafvalcontainer aanbiedt. GFT en PMD zamelen we een keer per twee weken. Het inzamelen van papier blijft in alle kernen zoals u dat nu gewend bent. Restafval zamelen we straks een keer per vier weken in. U krijgt ook nieuwe afvalcontainers. 

 

 

Wanneer gaan de wijzigingen in?

We willen per 1 januari 2020 met de nieuwe manier van afvalinzameling beginnen. Tot die tijd werken we de plannen verder uit en treffen we de benodigde voorbereidingen. Natuurlijk houden we u doorlopend op de hoogte via inloopavonden en huis-aan-huis brieven. Daarnaast geven we u ook nuttige informatie over het goed scheiden van afval.

Kortom, we doen er alles aan om u mee te nemen, zodat we samen zorgen voor minder afval.

 

Nieuwe afvalcontainers

U krijgt eind van dit jaar nieuwe containers voor het GFT- en restafval. U kunt er ook voor kiezen om voor het PMD een container te gaan gebruiken. Aanbieden van PMD op de huidige manier, in een zak, kan ook nog steeds.

De containers zijn aan vervanging toe. De nieuwe restafval- en GFT-containers krijgen een chip. Op die chip staan geen persoonlijke gegevens, maar alleen een nummer. Deze chip registreert het aantal keer dat wij deze container leegmaken op uw adres. Door die chip is het bijhouden van de administratie van de containers veel makkelijker. De oude containers worden gerecycled. Wel zo duurzaam!

 

 

Wanneer komen jullie langs om de container om te wisselen?

U krijgt eind november een brief waarin wij u informeren over hoe en wanneer wij bij u langskomen om uw containers om te ruilen.
We wisselen de containers vanaf de week van 2 december om.

Kijk voor meer informatie over de wisseling bij meest gestelde vragen (PDF, 597 kb) .

Wat betaal ik straks?

De afvalstoffenheffing bestaat per 1 januari 2020 uit een vast deel en een variabel deel. Het variabele deel hangt af van het aantal keren dat wij uw restafvalcontainer leegmaken.

Vaste kosten per jaar

 • Vastrecht: € 131,28

Tarief restafval per lediging

 • 140 liter container: €5,76
 • 240 liter container: €9,84

Extra restafvalcontainer per jaar (maximaal één)

 • 140 liter container: €105
 • 240 liter container: €180

Extra GFT-container per jaar (maximaal één)

 • 140 liter container: €30
 • 240 liter container: €51,48

Ophalen grof huishoudelijk afval (big bag 1m3)

 • €35

Ophalen grof tuinafval (big bag 1m3)

 • €35

Luier- en incontinentiemateriaal en regeling medisch afval

Voor luier- en incontinentiemateriaal plaatsen we speciale verzamelcontainers in elke kern. Deze materialen recyclen we. Op een later moment geven we aan waar de containers komen te staan. Medisch afval kunnen we helaas nog niet hergebruiken. Hebt u medisch afval of kunt u geen gebruik maken van de containers voor luier- en incontinentiemateriaal? Dan kunt u gebruik maken van de medische regeling. Geeft u dat dan aan bij uw containerkeuze. We nemen dan contact met u op.

 

 

Hoe wordt het afval ingezameld bij appartementencomplexen?

Als u in een appartementencomplex woont, is uw situatie bijzonder. U heeft misschien geen ruimte voor een eigen container voor restafval of u kunt op dit moment helemaal geen GFT apart houden. Daarom bezochten wij in augustus en september alle appartementencomplexen in de gemeente. Op dit moment bespreken we samen met de contactpersoon van uw appartementencomplex wat er mogelijk is. Begin december krijgt u van ons een brief met daarin de nieuwe werkwijze in uw appartementencomplex.

Extra voorzieningen voor het andere afval:

 • Grof vuil halen wij tegen betaling 1 keer per maand bij u thuis op.

 • Grof tuinafval halen wij tegen betaling 1 keer per maand bij u thuis op.
 • Er komt een voorziening voor grof tuinafval op gemeentewerf in Chaam.
 • Er komen voorzieningen voor (incontinentie)luiers in openbare ruimte.
 • Er komt een regeling voor medisch afval.
 • Voor appartementencomplexen komen maatwerk oplossingen.

Afvalcoach

We zetten een afvalcoach in om u te helpen bij de veranderingen, beter scheiden van het afval en om nadere afspraken te maken voor maatwerk.

 

Waar kunt u terecht met vragen?

Voor het doorgeven van uw containerkeuze kunt u met uw persoonlijke inlogcode inloggen op www.containerkeuzeac.nl uw keuze door te geven. U kunt uw keuze ook telefonisch doorgeven door te bellen naar 0800-4020014 (gratis). 

Voor algemene informatie en vragen over de nieuwe afvalinzameling kunt u mailen naar afvalinzamelen@alphen-chaam.nl of bellen met ons klantcontactcentrum via 14 013.

 

Meest gestelde vragen

Voor meest gestelde vragen klik hier (PDF, 597 kb) .